Vi är NorrVulk

Logo

Vår historia

NorrVulk AB är ett ungt företag som startades i slutet av 2007. Företaget har sedan utvecklats från 4 anställda till idag 16 anställda inkl. 4 delägare och flertalet av dessa har lång erfarenhet av band/mekjobb i LKAB och Boliden Aitik. NorrVulk AB är ett företag som i första hand säljer och servar transportband samt tillhandahåller tillbehör och kringutrustning som tex. bandskrapor, godsslang, slitgummi etc. främst till gruvindustrin i Norra Sverige, men tar även hand om,
x Mek
x Gummering (kall och varm)
x Polyuretan sprayning
x Blästring
x Lackering

Verkstad

I våran 1875kvm stora verkstad lagerhåller vi transportband, rullar, slitgummi, godsslangar samt reservdelar till bandskrapor. Där har vi även blästerhall, lackeringshall, autoklav och beläggningsverkstad.

Målsättning

NorrVulk AB har en målsättning att vara ett företag som arbetar för att hjälpa kunden med att öka tillgängligheten och samtidig sänka kostnaderna i sina anläggningar. Detta genom att ständigt arbeta med bla. materialförbättringar och effektiviseringar.

Förtroende

Vi skall eftersträva att kunden alltid känner stort förtroende för NorrVulk AB. Varje leverans av varor och tjänster skall vara en rekommendation för kommande affärer.

GDPR

Vi på NorrVulk AB bryr oss om er och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar våra de personuppgifter vi har, varför vi har dem och vilka som tar del av dem.

Den 25:e maj 2018 träder Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom EU och ersätter tidigare personuppgiftslagen (PUL) och vi har i och med detta tagit fram en ny integritetspolicy.

Så här behandlar vi era personuppgifter:

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Detta är tex namn, adress, telefonnummer och e-postadress. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter som tex insamling, vidarebefordring, analysering, registrering & lagring.

1.2 Vem ansvarar för era personuppgifter?

NorrVulk AB, org.nr: 556739-2450 är ansvarig för behandlingen av era personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på lagligt sätt.

1.3 Hur får vi tillgång till era personuppgifter?

  • Uppgifter ni lämnar till oss som köpande kund.
  • Uppgifter ni lämnar till oss när ni anlitar våra medarbetare.
  • Uppgifter från offentliga register.
  • Uppgifter som registreras i kontakt med oss genom tex. kundaktiviteter/mässor.

1.4 Vilka personuppgifter behandlar vi?

NorrVulk AB behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, de uppgifter vi behandlar är till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, bankrelaterade uppgifter som är nödvändiga för oss för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot er som kund.

1.5 Varför behandlar NorrVulk AB era personuppgifter?

  • NorrVulk AB behöver era personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gentemot vår er som kund.
  • För att ge god service.
  • För att kunna hantera de frågor ni har till våra medarbetare.

1.6 Vem har tillgång till era personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan ert samtycke, era personuppgifter används därför bara av NorrVulk ABI de fall NorrVulk AB är beställare åt er via tredje part kan era personuppgifter lämnas ut för att säkerställa leveransen.

1.7 Hur skyddar vi de personuppgifter vi har om er?

NorrVulk AB värnar om er integritet, vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder gällandes vår IT-säkerhet för att säkerställa att era personuppgifter hanteras säkert.

När ni samtycker till våra allmänna villkor så samtycker ni också till av vi behandlar dennes personuppgifter. Ni har när som helst möjlighet att återkalla ert samtycke, vi kommer då inte längre behandla era uppgifter eller inhämta nya, om de inte behövs för att fullfölja våra skyldigheter enligt lag som tex bokföringslagen.