Hantering av dina uppgifter

EU:s nya dataskyddsförodning

I och med de nya lagarna, betyder det att uppgifter som ska vara skyddande behandlas med Dataskyddsförordningen (GDPR). De uppgifter som ska vara skyddande är personuppgifter. Norrvulk är transparana med våra användare och eran information. I och med detta förstår vi att era personuppgifter är känsliga och kommer inte dela med oss av den till tredje parter. 

Vilka personuppgifter hanterar Norrvulk?

Vår webbplats använder ett kontantformulär och detta betder att vi kommer att samla in kontaktuppgifter, dessa är:

-Namn.

-Efternamn.

-E-post.

Vilken information lämnar ni och till vilket syfte?

De uppgifter som du kan eller komma att lämna till Norrvulk är kontantuppfiter, IP-adress och cookies.

Kontaktuppgifterna används för att vi ska komma i kontakt med varandra. Medans cookies betyder att datan som genereras och sparas på din webbläsare när du besöker vår webbplats. Vilket sedan används för att ge statistik om ditt besok, denna statistik ger oss möjligheten att anpassa och förbättra vår webbplats enligt era behov. 

Med vilket rättsligt stöd behandlar vi personuppgifter?

Norrvulk behandlar dina uppgifter för att uppfylla ändamål som är inom den rättsliga grunden intresseavvägning:

-Förbättring av hemsidan.

-Förfrågan av produkter, samarbeten och tjänster.